Underhåll av elmotorer

Laseruppriktning

Vi utför även laseruppriktning av motorer och pumpar m.m. hos våra kunder.

Förebyggande underhåll av elmotorn sänker underhållskostnaderna

Något som ökat mycket hos oss är att hjälpa till med förebyggande underhåll av elmotorer. Dagligen har Wigrens El-Mek någon montör ute hos kunder.

Vibrationsmätning

 Under 1998 investerades i ett nytt datoriserat vibrationsmätningsinstrument med vilket vi utför vibrationsanalyser. Man utför en treaxlig mätning som ger en frekvensanalys där man tidigt upptäcker begynnande maskinskador och dess underliggande orsak. Genom detta sparar maskinanvändarna stora pengar samtidigt som de får veta statusen på sin maskinpark genom testprotokollet.
Vibrationsmätningsinstrumentet är sedan 1992 godkänt av såväl Lloyd´s som Norske Veritas.